image/svg+xml
image/svg+xml

Misyon ve Vizyon

Misyonumuz

Okul öncesi eğitimi çağındaki çocukların, ebeveynlerin ve toplumun beklentilerine ve ihtiyaçlarına duyarlı, çalışmalarını bilimsel araştırmalarla pekiştiren, okul öncesi eğitim alanında yeni yetişecek eğitimcileri destekleyen, 0-6 yaş çocukların bilişsel, duygusal, sosyal, dil ve motor gelişim alanlarını güçlendirerek onları yaşam boyu öğrenen mutlu bireyler olarak topluma kazandırmayı ilke edinen bir kurum olmak.

Vizyonumuz

Merkezimiz;

Modern eğitim anlayışlarının ve bilimin tüm birikimi ışığında, 0-6 yaş çocukları ile konularda ulusal düzeyde öncü olan, aile ve toplum işbirliğine, sanat ve kültürel etkinliklere önem veren eğitim anlayışı ve bilimsel bilgiyi merkeze alan, toplumun ve ülke çocuklarının gereksinim duyduğu çocuk gelişimi ve eğitimi alanlarında etkin, yenilikçi ve işe dönük yaşam boyu eğitim etkinlikleri sürdüren bir araştırma merkezi olma vizyonunu taşımaktadır.