image/svg+xml
image/svg+xml

Felsefemiz

Dünyaya gözünü açan her birey, kendine özgü doğasıyla yaşama arzusunu sürdürmek ister. Yaşadığı çevreye uyum sağlamak isteyen bireyin, sahip olduğu potansiyelleri fark etmesi ve onu en etkili şekilde kullanması gerekir. Ünlü psikolog ve bilişsel gelişim uzmanı Jean Piaget’in de önemle vurguladığı gibi; zekâ çevreye uyum yeteneği ile ilişkilidir. Bu doğrultuda 0-6 yaş insan hayatında en kritik evreleri içerir. Her çocuk bu dönemde kendi ilgi ve ihtiyaçları doğrultusunda maksimum düzeyde desteklenmeye ihtiyaç duyar. Erken çocukluğu kapsayan bu yaş aralığının güven ve sevginin sağlandığı huzurlu ortamlarda geçirilmesi umudumuz olan neslin olmazsa olmazlarındandır. Bu ortamın merak duygusunu, soru sorma, araştırma ve keşfetme arzusunu geliştirecek zengin uyarıcılarla donatılması oldukça önemlidir.

Eğitim felsefemiz doğrultusunda amaçlarımız,

 

•Doğal çocuklar yetiştirmek.

İnsanoğlu yaşama uyum sağlamak için bazı donanımlarla dünyaya gelir. Gerçekçilik, içtenlik, dürüstlük, sorgulama gibi doğal değerler çocuğun yaşama adaptasyonunu kolaylaştırır. Çocukta var olan bu değerleri korumak amaçlarımızdandır.

 

•Mutlu çocuklar yetiştirmek.

Okul öncesi dönem bireyin yaşama sevincinin en yüksek olduğu, yaratıcılığının ve hayal gücünün en üst düzeyde olduğu zaman birimini kapsar. Akademik ve sosyal başarı için gerekli bu becerilerin ileriki gelişim dönemlerine artırılarak devri amaçlarımızdandır.

 

Sosyal çocuklar yetiştirmek.

Çevresini ve kendisini tanıması gereken çocuğun iletişim ve empati kurma becerilerini kazanması gerekmektedir. Sosyal çocuklar yetiştirerek çevreye uyumu ve başarıyı yakalamak amaçlarımızdandır.

 

•Sağlıklı çocuklar yetiştirmek.

Kritik dönemlerinde yanında olacağı öğretmen ve ebeveynlerin eğitimini-desteğini üstlenerek psikolojik ve fizyolojik olarak sağlıklı bir nesil yetiştirmeyi amaçlıyoruz.