image/svg+xml
image/svg+xml

Üniversitemiz Okul Öncesi Eğitim, Uygulama ve Araştırma Merkezi tarafından “Erken Çocuklukta Mutlu Çocuk” adlı konferans gerçekleştirildi.

Üniversitemiz Okul Öncesi Eğitim, Uygulama ve Araştırma Merkezi tarafından “Erken Çocuklukta Mutlu Çocuk” adlı konferans gerçekleştirildi.

Üniversitemiz Ağdacı Kampüsü Konferans Salonunda gerçekleştirilen etkinliğin açılış konuşmasını yapan Okul Öncesi Eğitim, Uygulama ve Araştırma Merkezi Müdürü Dr. Öğr. Üyesi Mustafa Kocaarslan, birimlerinin amaç ve faaliyetlerinden bahsetti.

Kocaarslan, “Temel amacı 0-6 yaş grubunu kapsayan erken çocukluk dönemine ilişkin eğitim, uygulama ve bilimsel araştırma faaliyetlerini gerçekleştirmek olan Okul Öncesi Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezimiz 12 Şubat 2017 tarihinde Bartın Üniversitesi Rektörlüğü’ne bağlı olarak kurulmuştur.  Merkez olarak ilk icraatımız, Bartın Üniversitesi ve Bartın İl Milli Eğitim Müdürlüğü arasında imzalanan bir protokol ile açılan Bartın Üniversitesi Ağdacı Anaokulu’nun kurulma sürecinde önemli roller üstlenmek oldu ve şuan Anaokulumuz etkin bir şekilde eğitim faaliyetlerine devam etmektedir. Merkezimizin temel amaç ve faaliyetlerinden bir diğeri ise Erken çocukluk dönemini kapsayan konularda yayınlar yapmak, konferans, kongre, sempozyum ve benzeri bilimsel toplantılar düzenlemektir. Bu şiarla geçen yıl Bartın il merkezinde yer alan tüm anaokulu yöneticilerinin katılımıyla gerçekleştirilen okulöncesi eğitiminin temel ihtiyaç ve sorunlarının tartışıldığı bir çalıştaya ev sahipliği yaptık. Rektörlüğümüzün desteğiyle önümüzdeki günlerde de çok çeşitli bilimsel toplantılar yapmaya devam edeceğiz.” dedi.

Erken çocukluk eğitiminin önemi hakkında bilgiler de veren Kocaarslan, “Şunu çok iyi biliyoruz ki dünya artık erken çocukluk eğitiminin son derece kritik bir evre olduğunu kabul etmiş durumda. Nitekim Nörobilimsel çalışmalar, beyinde dil gelişimi için nöral yolların oluşmaya başladığı ilk üç yılın bir çocuğun gelişimi için son derece önemli olduğunu ve bu süreçte yüz milyar nöron taşıyan insan beyninin fiziksel büyümesinin yaklaşık yüzde seksen beşini tamamladığını göstermektedir.” diye konuştu.

Ardından geçilen konferansta “Çocuk Gelişiminde Oyunun Yeri ve Önemi” adlı konuşmasını yapan Karabük Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Arzu Özyürek, “Çocukların gelişimini destekleyen birçok yol vardır. Ancak bunların en önemlisi oyun ve oyuncaklardır. Belli bir amacı olan ya da olmayan oyunlarda çocuklar isteyerek yer alırlar ve gerçek hayatın bir parçası olarak gördükleri oyunu oyanlarken bir şeyler öğrenirler. Oyun, öğrenmeyi kolaylaştırır. Aynı zamanda bir çocuk için en önemli iştir. Oyun oynamak çocuklara bilişsel, sosyal, fiziksel, cinsel ve ahlaki gelişim sağladığı gibi dil ve beyin gelişimine de katkıda bulunur.” ifadelerini kullandı.

Karabük Üniversitesi Dr. Öğr. Üyesi Özlem Gözün Kahraman ise “Çocuklarda Olumlu Davranış Geliştirme” başlıklı konuşmasında “Çocuklar, gelişim süreçlerinde yeni beceriler kazanırken ve çevrelerine uyum sağlamaya çalışırken pek çok problemle karşı karşıya kalabilirler. Eğer çocuk bulunduğu gelişim dönemindeki görevleri yerine getiremez, karşılaştığı problemlerle etkili bir şekilde baş edemez ise; uyum ve davranış problemleri görülebilir. Çocukların gelişim özelliklerine uygun beklentilerin olması ve buna uygun etkinlik planlamaları önerilmektedir.” şeklinde konuştu.   
   
“Problem Davranışların Azaltılması” adlı konuşmasını yapan Karabük Üniversitesi Öğretim Görevlisi İsa Özkan da Maslow’un ‘İhtiyaçlar Hiyerarşisi’nden bahsederek, okul öncesi dönem çocuğunun temel gereksinimlerini anlattı.

Etkinlik karşılıklı soru ve cevapların alınmasının ardından son buldu.
  • Üniversitemiz Okul Öncesi Eğitim, Uygulama ve Araştırma Merkezi tarafından “Erken Çocuklukta Mutlu Çocuk” adlı konferans basında geniş yer buldu.

  • Üniversitemiz Okul Öncesi Eğitim, Uygulama ve Araştırma Merkezi tarafından “Erken Çocuklukta Mutlu Çocuk” adlı konferans gerçekleştirildi.

  • Merkezimiz Bağımsız Anaokulu Yöneticileri İle Okul Öncesi Eğitimde Kalite Çalıştayı Düzenledi.

  • Üniversitemiz Okul Öncesi Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetim Kurulu toplanarak, Merkezin gerçekleştirdiği faaliyetler ve planlanan etkinlikleri hakkında konuşuldu.

  • Bartın Üniversitesi Okul Öncesi Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezi Olarak Anaokulumuzu Ziyaret Ettik.

  • Uygulama Anaokulu Binası Fiziki Altyapısı Hazır

  • None