image/svg+xml
image/svg+xml

Üniversitemiz Okul Öncesi Eğitimi Uygulama ve Araştırma Merkezi tarafından anaokulu yöneticilerinin katılımıyla ‘Okul Öncesi Eğitimde Kalite Çalıştayı’ gerçekleştirildi.

Üniversitemiz Okul Öncesi Eğitimi Uygulama ve Araştırma Merkezi tarafından anaokulu yöneticilerinin katılımıyla ‘Okul Öncesi Eğitimde Kalite Çalıştayı’ gerçekleştirildi.

Üniversitemiz Eğitim Fakültesi toplantı salonunda gerçekleştirilen çalıştaya Bartın İli Milli Eğitim Müdürlüğü'ne bağlı bağımsız anaokulu müdür ve müdür yardımcıları katıldı.

Çalıştayda Okul Öncesi Eğitimi Uygulama ve Araştırma Merkezi Müdürü Dr. Öğr. Üyesi Mustafa Kocaarslan, merkezin yönetim, amaç ve faaliyetleri ile dünyada okul öncesi eğitimin gidişatı hakkında bir sunum gerçekleştirdi.

Çalıştayın ikinci kısmında daha önce belirlenen gündem maddeleri eşliğinde anaokulu müdürlerinin görüşlerinin alındığı tartışma oturumları yapıldı.

Çalıştay boyunca anaokullarındaki temel sorunlar (Fiziksel, Eğitim-Öğretim, Öğretmen niteliği, Okul aile işbirliği, Prosedüral problemler), anaokullarındaki nitelik ve özgünlüğün artırılması için öneriler, anaokulu müdürlerinin Okul Öncesi Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezi'nden beklentileri konularında fikirler ve öneriler görüşüldü.

Bartın ilinde Okul Öncesi Eğitimin bilimsel bir ortamda ilgili paydaşlar tarafından ele alınması konusunda bir başlangıç olduğunu belirten Kocaarslan, çalıştayın başta okul öncesi eğitime ilişkin farkındalığın artırılması olmak üzere bu alanda yapılacak bilimsel çalışmalar için de fevkalade önemli sonuçları olacağını ifade etti.

İlerleyen tarihlerde, çalıştay raporunun kitapçık haline getirilerek ilgili tüm paydaşlara ulaştırılacağı bildirildi.